Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dobrcz

Kolorowy pasek

Uchwały Rady Gminy w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowych planów zagosp. przestrzennego

Zobacz także

Uchwała Nr XII/164/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego da terenu przy ul. Koronowskiej w miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz
Uchwała Nr XII/163/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 50/04, nr 50/05, 50/06, nr 50/07, nr 50/08 oraz nr 50//09 w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XII/162/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Długiej w miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XII/161/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczacego wsi Wudzyn.
Uchwała Nr IX/139/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/51/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Trzeciewiec , gmina Dobrcz
Uchwała Nr II/50/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Trzeciewiec z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr II/49/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/48/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/47/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/46/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/45/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/44/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/43/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/42/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/41/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/40/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/39/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/38/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/37/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/36/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr II/35/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozapatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pauliny, gmina Dobrcz.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz
Uchwała Nr XVII/182/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XVII/181/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pauliny, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XVII/180/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XIII/161/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XIII/163/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Strzelce Górne.
Uchwała Nr XIII/162/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XIII/160/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XIII/159/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bydgoskiej w obrebie ewidencyjnym Borówno, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XIII/158/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Szkolnej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XI/139/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 24/1, 24/2, 26/3 i części działki 25 we wsi Zalesie , gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XI/138/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpieniaq do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: ul. Kotomierskiej, Spokojnej, i Koronowskiej w miejscowości Siennoe na terenie Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XXVIII/418/2014 rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Kusowo obręb Borówno).
Uchwała Nr XXVIII/417/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Wudzynek).
Uchwała Nr XXVIII/416/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot.wsi kotomierz i Sienno).
Uchwała Nr XXVIII/415/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Dobrcz).
Uchwała Nr XXIII/322/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XXIII/321/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Rady Gminy Dobrcz Nr XX/274/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr X/114/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XX/240/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr IX/118/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nekla.

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Karbowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Karbowski
Data wprowadzenia:2015-02-25 15:11:18
Opublikował:Dariusz Karbowski
Data publikacji:2015-02-25 15:17:50
Ostatnia zmiana:2018-11-20 11:33:20
Ilość wyświetleń:1802

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij